Politika zaštite osobnih podataka

Naša politika zaštite osobnih podataka

  • Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
  • Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke nećemo otkriti trećoj osobi osim ako
    zakon nalaže drugačije.
  •  Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu, osim u
    slučaju elektronskih transakcija.
  • Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih
    poruka ili obavijesti.

Naša politika zaštite osobnih podataka – detaljno

Izjava tvrtke Torterie Macaron slastičarne d.o.o. i Torterie Macaron d.o.o.
u daljnjem tekstu „Torterie Macaron“ ili „mi“ o zaštiti osobnih podataka


Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes naše tvrtke. Sve aktivnosti
Torterie Macaron na Internetu zadovoljavaju europske propise (EU Direktiva
95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne
zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj
pridržavamo se i Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N.103/03.). Torterie Macaron se
pridržava Zaštite privatnosti pri dobivanju podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa ili adresa stanovanja. Torterie Macaron ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, osim kada Vi date privolu naručivanjem proizvoda, naših elektronskih obavijesti (ečasopis i sl.) ili sudjelovanjem u našim nagradnim igrama.

Korištenje i odavanje osobnih podataka

Torterie Macaron će koristit Vaše osobne podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji tako da biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama. Torterie Macaron neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Narudžbe, ankete i natjecanja
Torterie Macaron traži informacije od korisnika na obrascu na kojemu korisnik daje
informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, ime i adresa za dostavu). Povremeno se na Internetskim stranicama korisnici pozivaju na sudjelovanje u raznim anketama ili natjecanjima ili se poziv na sudjelovanje šalje u elektronskim obavijestima (e-časopis i sl.). Sudjelovanje u
ovim anketama ili natjecanjima je potpuno dobrovoljno i korisnik može izabrati želi li dati ove informacije ili ne. Zatražene informacije mogu uključiti informacije za kontakt (e-mail adresa, ime i adresa) ili demografske informacije (spol, dob i sl.). Informacije pribavljene anketom bit će korištene u svrhe praćenja ili unapređivanja korištenja i zadovoljstva korisnika. Kod natjecanja kontakt informacije koristit će se i za registriranje sudionika, objavu pobjednika,
dodjeljivanje nagrada i sl. Zaposleni u društvu Torterie Macaron d.o.o. i Torterie Macaron slastičarne d.o.o. su obvezni
poštovati povjerljivost Vaših podataka i podliježu sporazumu o razotkrivanju osobnih
podataka.

Sloboda izbora
Osobne podatke koje dajete Torterie Macaron kontrolirate sami. Ukoliko odlučite da ne želite dati svoje osobne podatke Leggieru nećete moći pristupiti nekim područjima na našim internetskim stranicama ili da ne želite daljnje kontakte, u svakom trenutku možete povući svoju privolu. Korisnici koji žele povući privolu za kontaktiranje mogu to učiniti klikom na posebno istaknuti link odjave koji se nalazi u svakoj elektronskoj obavijesti koju primaju ili slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu: info@torterie-macaron.com
Kod povlačenja privole za kontaktiranje slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu morate poslati kontakt informacije i točnu e-mail adresu koja se odjavljuje (u slučaju da imate više od jedne e-mail adrese, obavezno navedite koju odjavljujete ili to učinite za sve e-mail adrese).

Ako se Vaši osobni podaci promijene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu: info@torterie-macaron.com

Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni)

Kada dođete na internetske stranice Torterie Macaron, automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako
zakon nalaže drugačije.

Cookies („Kolačići“)
„Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno pohranjene na Vaš tvrdi disk, tako da naša stranica prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite. Torterie Macaron ih koristi isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim Internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na Internetu.

Sigurnost
Torterie Macaron poduzima velike mjere sigurnosti osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.

Maloljetnici
L Torterie Macaron savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na Internet stranici Leggiera bez dopuštenja roditelja ili staratelja.

Torterie Macaron nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije. Torterie Macaron zahtijeva da maloljetnici ne sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima
pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

Pravo na informacije
Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte našeg predstavnika za zaštitu privatnosti putem e-maila na: zastita.podataka@victus-group.com

Na Vaš zahtjev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši osobni podaci, ako uopće jesu, prikupljeni za vrijeme Vašeg posjeta Internet stranicama Torterie Macaron.

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama i na drugim mjestima na kojima
smatramo da je to potrebno.

Obavijest o uvjetima obrade osobnih podataka primatelja promotivnih materijala
(„Newsletter“)

Ova obavijest upućena je posjetiteljima web stranice www.torterie-macaron.com
koji daju privolu za obradu njihove e-mail adrese u svrhu primanja obavijesti o popustima, događanjima te novostima vezanima uz brand Torterie Macaron (u daljnjem tekstu „Torterie Macaron newsletter“).

Podaci o voditelju obrade

Torterie Macaron d.o.o. i Torterie Macaron slastičarne d.o.o., Avenija Dubrovnik 16/7, Zagreb, je voditelj obrade u ovom slučaju i koristit će e-mail adresu prikupljenu na temelju dane privole isključivo za svrhu slanja Torterie Macaron newslettera.
Kao društvo upravitelj, Torterie Macaron d.o.o. i Torterie Macaron slastičarne d.o.o. je kontaktna točka za bilo kakva pitanja vezano za obradu vaših osobnih podataka:

info@torterie-macaron.com

Na koji način obrađujemo vaše podatke i koliko ih čuvamo?

E-mail adrese prikupljamo na temelju dane privole pojedinca, i to isključivo u svrhu slanja Torterie Macaron newslettera. Prikupljanje i obrada e-mail adrese nužna je kako bi promotivni materijali mogli biti isporučeni primateljima.

E-mail adrese se pohranjuju samostalno u newsletter bazu Torterie Macaron Hrvatska, a koja sadrži isključivo e-mail adrese primatelja newslettera. Provode se i druge odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje zaštite vaših podataka. Prikupljene e-mail adrese čuvamo za potrebe slanja Torterie Macaron newslettera samo dok postoji privola primatelja newslettera za to.
Tko sve ima uvid u vaše podatke?
Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera koristimo Mailchimp platformu i usluge društva “The Rocket Science Group, LLC” iz SAD-a. Navedeno društvo je izvršitelj obrade te prilikom obrade e-mail adrese primatelja newslettera postupa po našem nalogu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka, sukladno članstvu u Štitu privatnosti (tzv. „Privacy Shield“).

Davatelj usluge je: The Rocket Science Group LLC

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 500

Atlanta, Georgia 30308, USA

Oni postupaju isključivo prema našem nalogu i podatke iz baze ne smiju koristiti na bilo koji način. Podatke iz baze primatelja Torterie Macaron newslettera koriste samo ovlašteni radnici našeg odjela marketinga te poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite da to osiguramo.

Vaša prava vezano za obradu osobnih podataka

• Pravo na povlačenje privole i pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Primatelj newslettera ima pravo u bilo kojem trenutku, potpuno besplatno, povući svoju privolu i/ili tražiti brisanje svoje e-mail iz naše baze podataka za slanje Leggiero newslettera – bilo klikom na link ‘odjava’ koji se nalazi na dnu e-mailova koje primate od restorana Leggiera
ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu: info@torterie-macaron.com

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je privola povučena.

• Pravo na ispravak i na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ispravak u slučaju da je vaša e-mail adresa netočno navedena, a koji smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Također, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaše e-mail adrese, primjerice, ako osporavate točnost ili ako smatrate da obrada nije zakonita, ali ne želite da vas brišemo iz baze podataka.

• Pravo na pristup

Imate pravo zatražiti i dobiti od nas dodatne informacije o obradi svojih osobnih podataka, uključujući o ranije spomenutim primateljima izvan EU te zaštitnim mjerama koje se primjenjuju u tu svrhu (Štit privatnosti za društva u SAD-u).

• Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na vas i koje ste nam pružili, zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo. Kako možete ostvariti svoja prava? Navedena prava primatelj newslettera može ostvariti na sljedeći način: klikom na link ‘odjava’ koji se nalazi na dnu svakog newslettera ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu: info@torterie-macaron.com

U svakom trenutku primatelji newslettera mogu podnijeti i pritužbu u vezi s obradom njihove

email adrese Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb
(http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/).

ALTRENATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (ARSP)

Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja je dostupna svim građanima Europske unije. Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao
posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.

Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske unije dostupna vam je ovdje.

Ova internetska stranica, njezine e-mail poruke, on-line usluge, reklame i interaktivne aplikacije mogu koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja naših usluga. TORTERIE MACARON primjenjuje nadopunjena i proširena PRAVILA PRIVATNOSTI. Saznaj više na LINKU.